Kornelisheader_MVO_280716.jpg

Milieu

Duurzaam ondernemen

Kornelis heeft duurzaam ondernemen hoog in het vaandel staan, maar wat verstaan wij daar eigenlijk onder?

Wij trachten om bij alle bedrijfsbeslissingen:

• Een hoger bedrijfsrendement na te streven
• Kansen te benutten  voor een beter milieu
• Voor meer welzijn van medewerkers en maatschappij te zorgen

Bij Kornelis speelt deze manier van verantwoord ondernemen een belangrijke rol. Wij hanteren hierin een duidelijk intern beleid dat een positieve bijdrage aan duurzaamheid garandeert. Wij streven er voortdurend naar om van alle verrichtingen die wij doen voor de vervaardiging van onze verpakkingen, de invloed op het milieu te reduceren. Ook bieden wij onze medewerkers een prettige en veilige werkomgeving.

Smart design

Onze designs zijn gebaseerd op minimaal gebruik van grondstoffen en maximale functionaliteit. In het design wordt rekening gehouden met het minimaliseren van de productiestappen. Er wordt gestreefd naar het gebruik van monomaterialen om de recyclebaarheid te bevorderen en het afval te reduceren. Bij de keuze van de gebruikte grondstoffen worden de normen van de EG op het gebied van voedselveiligheid gehanteerd.

Voorbeelden:

• E-cap (lichtgewicht deksel); gewichtsbesparing van 30% bij gelijkblijvende functionaliteit. Waarbij ook de productiecyclus en het energiegebruik drastisch worden beperkt

• 2K (2 componenten) Siroopdop; hierbij wordt binnen 1 productiestap een product gemaakt in een matrijs waarbij voorheen 2 matrijzen en een montage stap extra vereist waren

• Het aanbieden van mono materialen in verband met recyclebaarheid. PP dop aanbieden in combinatie met PP seal

Werkomgeving

Wij bieden onze medewerkers een veilige, prettige en inspirerende werkomgeving. In de open, sociale cultuur is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Diverse afdelingen maken gebruik van stagiaires die gedegen worden begeleid en een kijkje kunnen nemen binnen het proces van ontwikkeling tot aan productie van sluitingen. Tevens leveren wij een belangrijke bijdrage aan diverse maatschappelijke projecten. Op alle afdelingen is een vertegenwoordiging van ons BHV-team aanwezig.

 

Energiezuinig

De toekomst van het autorijden is elektrisch rijden. Kornelis is al ingestapt en heeft enkele elektrische auto’s aangeschaft. Er zijn laadpalen geplaatst waar niet alleen wij gebruik van kunnen maken, maar ook onze ‘groene’ bezoekers.

In ons gehele pand is de standaard verlichting vervangen door LED verlichting en maken wij gebruik van groene stroom.

Verder wordt er bij de aanschaf van nieuwe machines goed gekeken naar het energieverbruik. Het machinepark is onlangs uitgebreid met 3 elektrische machines die veel energiezuiniger zijn dan de bestaande machines. Het koelsysteem waarmee in het spuitgietproces gewerkt wordt is een chemicaliën-vrij systeem waardoor de milieubelasting minimaal is. Ook het oliekoelingssysteem is een gesloten systeem.

Sponsoring

Wij ondersteunen diverse culturele en sportieve activiteiten binnen de eigen regio. Naast het hoofdsponsorschap van ‘Kopje Cultuur’, het jaarlijkse evenement van Steenwijk e.o. sponsoren wij lokale evenementen als ‘Sail Giethoorn’, ‘Het Wielerspektakel’ en ‘De Skeelerklim’. Wij kiezen voor evenementen die voor alle inwoners toegankelijk zijn en op die manier willen wij aangeven onderdeel van de samenleving te zijn en iets te betekenen voor de bevolking. Ook goede doelen dragen wij een warm hart toe.

 

ISO Normeringen

Productveiligheid en voedselveiligheid hebben wij hoog in het vaandel staan. Al meer dan 75 jaar worden onze producten in een omgeving geproduceerd die voldoet aan hoge productie -en kwaliteitsstandaarden. We zijn niet alleen FSSC22000 gecertificeerd, ook nemen wij deel aan het ISO26000 project.