Kornelisheader_Universiteit_280716.jpg

Kornelis Universiteit

WE DELEN GRAAG ONZE KENNIS...

Wij zijn van mening dat de verpakkingsindustrie vèrgaande invloed kan hebben, zowel op ons dagelijks leven als ook op de planeet waarop wij leven. Wij zijn er trots op dat wij veel moeite doen om ervoor te zorgen dat wij geen negatieve bijdrage leveren aan de wereld die wij  uiteindelijk aan toekomstige generaties zullen doorgeven.

Uiteraard geven wij onze meer gevoelige vakgeheimen liever niet prijs; niettemin zijn wij graag bereid om met consumenten en andere bedrijven de kennis te delen die wij  gedurende de afgelopen ruim 70 jaar van ons bestaan hebben vergaard. Het verspreiden van nuttige informatie over de door ons toegepaste processen en hoe die zich verhouden tot onze milieu-activiteiten is één van de manieren waarop wij een eerlijke poging doen te zorgen dat wij aan toekomstige generaties een wereld kunnen nalaten waarop wij allemaal trots kunnen zijn.